aktuellt

2020 > 12

Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki blir ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finlands finländska utskott.

Finlands tidigare statsminister Jäätteenmäki har under 2020 verkat som ledamot i styrelsen, men tar nu över ordförandeskapet från minister Jan-Erik Enestam, som lämnar sitt uppdrag. Den tidigare nordiska samarbets-, samt miljö-, kultur-, och försvarsministern Stefan Wallin utnämndes till ny styrelseledamot vid statsrådets allmänna sammanträde idag.

”När jag valdes in i fondstyrelsen ifjol gladde jag mig mycket över att få återvända till det nordiska samarbetet efter alla år som Europaparlamentariker. Nu ser jag fram emot att kunna leda hela fondens arbete nästa år i nära samarbete med mina kollegor i Sverige och Finland. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för det ovärderliga arbete han gjort för fonden under sin mångåriga ordförandetid”, konstaterar Anneli Jäätteenmäki.

I det finländska utskottet sitter förutom ordförande Jäätteenmäki och nyinvalda ledamoten Stefan Wallin även riksdagsledamoten Johan Kvarnström. I det svenska utskottet sitter tidigare landshövdingen Chris Heister (ordf.), professorn Jarmo Lainio och riksdagsledamoten Annika Hirvonen Falk.

Fondstyrelsen, vars ordförandeskap är roterande, sitter under perioden 2020 till 2022. År 2020 har Chris Heister verkat som hela styrelsens ordförande medan Anneli Jäätteenmäki tar över ordförandeskapet år 2021.

Läs hela inlägget »