KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. 
 

Nästa ansökningsomgång för aktivitetsbidrag och vistelsetipendium till Stockholm är 7 januari - 1 februari 2021. Vistelsestipendier till Finland kan sökas flera gånger under året, mer information finns under bidrag. Fonden har också särskilda mediestipendier för svenska journalister.  För de stipendiernas villkor se www.mediestipendier.com

Kulturfonden har två utskott och därmed även två sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. Båda utskotten bedriver sin egen verksamhet i tätt samarbete med varandra. Ansökningar från sökande som är bosatta i Finland behandlas i Finland och ansökningar från sökande bosatta i Sverige behandlas i Sverige.  

Fonden beviljar aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt mediestipendier i Sverige. I Finland utdelas även stöd för lägerskolor och vistelsestipendier avsedda för svensklärare. Aktivitetsbidrag kan sökas två gånger om året. Följ gärna oss på hemsidan eller på sociala medier för att veta mer om ansökningstiderna. 

En viktig del av fondens arbete är vår egen projektverksamhet. I Finland sker detta ofta genom Hanaholmens kulturcentrum och i Sverige drivs projekten av projektkontoret Tandem. Dessa projekt finansieras till stor del med extern finansiering och i samarbete med andra aktörer. 

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.