KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. 
 

Kulturfonden har två utskott och därmed även två sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. Båda utskotten bedriver sin egen verksamhet i tätt samarbete med varandra. Ansökningar från sökande som är bosatta i Finland behandlas i Finland och ansökningar från sökande bosatta i Sverige behandlas i Sverige.  

Fonden beviljar aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt mediestipendier i Sverige. I Finland utdelas även stöd för lägerskolor och vistelsestipendier avsedda för svensklärare. Aktivitetsbidrag kan sökas två gånger om året. Följ gärna oss på hemsidan eller på sociala medier för att veta mer om ansökningstiderna. 

En viktig del av fondens arbete är vår egen projektverksamhet. I Finland sker detta ofta genom Hanaholmens kulturcentrum och i Sverige drivs projekten av projektkontoret Tandem. Dessa projekt finansieras till stor del med extern finansiering och i samarbete med andra aktörer. 

📓Pär Lager som sitter i fondens svenska utskott samtalar idag med sin medförfattare till boken ”Förändringsprincipen. Skapa en kultur av förändring” Bobo af Ekenstam om vad som krävs för att möta morgondagens utmaningar. ⠀⠀⠀⠀ Kom och få en unik inblick i hur effektivt förändringsarbete kan bedrivas i kombination med omvärldsanalys idag (torsdag 26 sep) kl 14:30 vid ledarskapsscenen. Vi är stolta över Pär och hans arbete, och ser fram emot att lära oss mer av honom! ⠀⠀⠀ 🇸🇪🇫🇮 @hanaholmen är traditionsenligt på plats med ett fullspäckat program. Du hittar samtliga programpunkter i vår ”Bokmässan-highlight” i profilen 🧷 (Det är väldigt många)! ⠀⠀ #bokmässan #bokmässan2019 #hanaholmen #kulturfondenförsverigeochfinland