aktuellt

Vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki blir ny ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finlands finländska utskott.

Finlands tidigare statsminister Jäätteenmäki har under 2020 verkat som ledamot i styrelsen, men tar nu över ordförandeskapet från minister Jan-Erik Enestam, som lämnar sitt uppdrag. Den tidigare nordiska samarbets-, samt miljö-, kultur-, och försvarsministern Stefan Wallin utnämndes till ny styrelseledamot vid statsrådets allmänna sammanträde idag.

”När jag valdes in i fondstyrelsen ifjol gladde jag mig mycket över att få återvända till det nordiska samarbetet efter alla år som Europaparlamentariker. Nu ser jag fram emot att kunna leda hela fondens arbete nästa år i nära samarbete med mina kollegor i Sverige och Finland. Samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för det ovärderliga arbete han gjort för fonden under sin mångåriga ordförandetid”, konstaterar Anneli Jäätteenmäki.

I det finländska utskottet sitter förutom ordförande Jäätteenmäki och nyinvalda ledamoten Stefan Wallin även riksdagsledamoten Johan Kvarnström. I det svenska utskottet sitter tidigare landshövdingen Chris Heister (ordf.), professorn Jarmo Lainio och riksdagsledamoten Annika Hirvonen Falk.

Fondstyrelsen, vars ordförandeskap är roterande, sitter under perioden 2020 till 2022. År 2020 har Chris Heister verkat som hela styrelsens ordförande medan Anneli Jäätteenmäki tar över ordförandeskapet år 2021.

Läs hela inlägget »
Omslag: Fredrika Siwe Omslag: Fredrika Siwe

Partiernas vägskäl – nytt politiskt landskap i Sverige och Finland 
 
De politiska utmaningarna är oftast desamma i Sverige och Finland – men gäller det också lösningarna? I antologin Partiernas vägskäl belyser statsvetare, jurister och politiker i de två länderna det nya politiska landskapet. Boken ger fördjupade perspektiv på några av vår tids viktigaste frågor och riktar sig till alla som är intresserade av politik och svensk-finländska förhållanden
 
Den utges av Appel Förlag på initiativ av Kulturfonden och utkommer i slutet av november 2020. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandel - både på nätet och fysiska butiker. Den finns både som vanlig bok och e-bok, samt även på finska. Bokens finska titel är Puolueet tienhaarassa - Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema.
 
– Boken har tillkommit i en märklig tid, präglad av en pandemi som har medfört stora konsekvenser för våra samhällen och även påverkat relationerna i Norden och
EU. Den problematiken är inte huvudtemat, men berörs i några texter, säger fondens ordförande Chris Heister.

Läs hela inlägget »

Nio av tio svenskar anser att de nordiska länderna borde samordna sin beredskap för att hantera en framtida pandemi. Det visar en undersökning gjord av det svenska opinionsföretaget Novus på uppdrag av Finsk-svenska handelskammaren, Finlandsinstitutet och Kulturfonden för Sverige och Finland. 1083 personer deltog i undersökningen som genomfördes mellan 5 och 12 oktober. 

Du hittar hela undersökning nedan. Vid frågor vänligen kontakta direktör Anders Eriksson på Finlandsinstitutet. 

Läs hela inlägget »
Nu finns äntligen även mediestipendierna på vår ansökningsportalen Rimbert, vilket underlättar behandlingen och gör det mer överskådligt för sökande. Även rapporter lämnas genom samma portal och du som sökande kan logga in och se alla dina ansökningar på samma ställe. 
Läs hela inlägget »

Vårt finländska sekretariat har stängt från 30 juni till 3 augusti och det svenska sekretariatet från 31 juini till 10 augusti. Under tiden har vi inte möjlighet att svara på frågor kring bidrag eller göra utbetalningar.

Det går bra att lämna in en ansökan om vistelse- eller mediestipendium till Finland under sommaren, dessa kommer behandlas i augusti. Samma gäller redovisningar och rekvisitioner. 

GLAD SOMMAR! 

Läs hela inlägget »