Bidrag och stipendier

BIDRAGSTYPER

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar och förnyar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Aktivitetsbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna. Ansökan insänds till det lands sekretariat där den sökande är bosatt/verksam. Ifall att den sökande bor utanför Sverige eller Finland inlämnas ansökan till det sekretariat som den sökande själv väljer.

För samma aktivitet kan du endast lämna in en ansökan. 

I Sverige har fonden även särskilda mediestipendier för bland annat journalister.  Dessa har löpande ansökningstid. 

ANSÖKNINGSTIDER

Den 1 februari för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i april/maj.

Den 1 juni för projekt under innevarande kalenderår. Alla sökanden får skriftligt beslut i juni. OBS! Denna ansökningstid gäller endast vistelsestipendier till Stockholm (för sökande bosatta i Finland).

Den 1 oktober året före nyttjandeåret. Alla sökanden får skriftligt beslut i november/december.

VISTELSESTIPENDIER TILL FINLAND KAN SÖKAS LÖPANDE (för sökande bosatta i Sverige).

För exakta datum se aktuellt.

Innan du söker

Läs gärna fondens riktlinjer innan du ansöker om bidrag. Observera att ansökningar som inte uppfyller riktlinjerna tas inte upp i behandling. Själva ansökan görs på ansökningsportalen. Fonden tar endast emot elektroniska ansökningar och redovisningar. 

Huvudregeln är att fonden endast beviljar en av stödformerna till en och samma aktivitet/vistelse. Fonden ger endast stöd till projekt med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Ansökningar som avser nordiska projekt (tre eller fler länder) hänvisas till Nordiska kulturfonden www.nordiskkulturfond.org.

Fonden kan i regel inte helfinansiera ett projekt.

Beviljade bidrag skall användas inom den angivna tidsramen. 

beskattning av bidrag och stipendier

Våra stipendier är skattefria då vi inte kräver någon form av motprestation förutom en rapport. Du kan läsa mer om skatten och bidrag hos Skatteverket.