Ansökan

Ansökan görs på fondens ansökningsportal Rimbert. Vänligen notera att fonden inte tar emot bilagor. Endast eventuella arbetsprov och referenser kan skickas till fonden. Helst tar vi emot allt material elektroniskt. 

Du ska skicka ansökan till det landets sekretariat där du är bosatt. Ifall du bor utanför Sverige eller Finland får du själv välja vilket lands sekretariat du ansöker stöd från. Besluten tas separat av respektive lands utskott. 

För samma aktivitet ska endast en ansökan lämnas. Detta betyder att vid samarbetsprojekt ska endast en part lämna in en ansökan. 

Vänligen läs igenom information om bidragen samt våra riktlinjer och övriga bestämmelser innan du fyller i en ansökan. 

Sökande bosatta i Sverige

Sökande bosatta i Finland