Ansökan

Ansökan görs på ansökningsportalen Rimbert, välj nedan om du ska lämna din ansökan till vårt svenska eller finska sekretariat. Ifall du bor utanför Sverige eller Finland får du själv välja vilket lands sekretariat du ansöker stöd från.

Vänligen notera att fonden inte tar emot bilagor per post. Endast eventuella arbetsprov och referenser kan skickas till fonden och även dessa elektroniskt. 

För samma aktivitet ska endast en ansökan lämnas. Detta betyder att vid samarbetsprojekt ska endast en part lämna in en ansökan. Ni kan själva välja om ni ska söka från Sverige eller Finland. 

Vänligen läs igenom information om bidragen samt våra riktlinjer och övriga bestämmelser innan du fyller i en ansökan.