Beviljade bidrag och stipendier

Vi publicerar nanm och beviljade summor gällande de senaste två omgångarnas beviljade bidrag och stipendier. Kontakta oss om du har frågor kring beviljade bidrag i övrigt. 

Sverige

2020

Ansökningsomgång 2020/1 
Beviljade aktivitetsbidrag

2019

Aktivitetsbidrag: ansökningsomgångar 1 och 2 2019 
Beviljade aktivitetsbidrag för 2019 

Vistelsestipendier 
Alla beviljade vistelsestipendier för 2019 

2018

Ansökningsomgång 2018/2 beviljade 12 mars 
Beviljade aktivitetsbidrag 
Beviljade vistelsestipendier

Ansökningsomgång 2018/1  beviljade 10 nov 2017
Alla beviljade bidrag
 

2017

Ansökningsomgång 2017/2 beviljade 16 mars 2017
Beviljade aktivitetsbidrag
Beviljade vistelsestipendier