LÄGERSKOLOR

OBS!
Detta bidrag kan endast sökas av sökande bosatta i Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar bidrag även för lägerskolor som arrangeras i Sverige. Bidraget söks inom aktivitetsbidrag (kategori 2.1.3 Studieresor och lägerskolor). Ansökningar som gäller lägerskolor under vårterminen  1.1–31.3  behandlas i samband med höstens omgång. Ansökningar gällande lägerskolor under perioden 1.4–31.12 behandlas i samband med våromgången.

Mer information

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg
 +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Följande kriterier beaktas i behandlingen:

  • ett väl förberett program med budget
  • samarbetsskola i Sverige med kontaktperson
  • program med substansinnehåll, studiebesök, samarbetsprojekt osv.
  • övrig finansiering
  • möjligheter att använda svenska under resan