Mediestipendier

Fondens svenska utskott erbjuder stipendier till journalister och andra verksamma inom mediaområdet i Sverige. Syftet är att ge nya perspektiv och öka intresset för Finland i svensk media. 

Mediestipendierna består av tre delar. För kortare och längre vistelser i Finland och till samarbetsprojekt med finländska mediehus, redaktioner etc.

Stipendierna är endast avsedda för personer som är bosatta och verksamma i Sverige. 

Mer information

Fondkoordinator
Anni Heikka
+46 (0) 73 544 79 19
anni@kulturfonden.net

Syftet med mediestipendierna är att öka synligheten för Finland i svensk media. Det kan vara dagstidningar och tidskrifter, radio och TV, poddradio, webb tv, bloggar. Ansökan kan gälla reportage, krönikor, essäer eller annan form av journalistisk publicering. Projektet ska  syfta till att ge nya perspektiv på Finland. Det ska också finnas en plan för publicering för att en ansökan ska beviljas. 
 
De större samarbetsstipendierna syftar till att påbörja eller utveckla ett samarbete med ett finländskt mediehus, redaktion, bloggare  eller liknande. Detta för att möjliggöra utbyte av redaktionellt material, medarbetare, kunskap, idéer etc. 

Ansökningstiden för mediestipendierna är löpande och dessa söks inte genom samma portal som övriga bidrag och stipendier.

Mer information hittar du på mediestipendier.se

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER