STIPENDIATER från sverige

Akvitetsbidrag 2016 - Susanna Alakoski
Susanna Alakoski fick bidrag från fonden för att göra research inför sitt senaste bokprojekt. 

Hej Susanna, vad har bidraget från Kulturfonden för Sverige och Finland betytt för ditt projekt?
Har fram för allt kunnat genomföra flera nödvändiga researchresor till Österbotten och andra delar av Finland för mina bokprojekt.
 
Hur ser du på det svenska-finska samarbetet på litteraturområdet i största allmänhet, finns det några områden som du tycker borde utvecklas mera?
 Går säkert att utveckla eftersom det idag finns en hel del sverigefinsk litteratur, konst och kultur. Varför inte anordna författarkvällar i vilka sverigefinska musiker inkorporeras? Kanske skulle det gå att initiera ett projekt där tex sverigefinska musiker tonsätter sverigefinska författares texter?  Eller tvärtom, att sverigefinska författare tolkar musikers tonsättningar? Jag drömmer också om att finsk och finlandssvensk litteratur ska få större utrymme i litteraturdiskussionerna i Sverige.

Vistelsebidrag 2016 - Oscar Rossi

Oscar Rossi fick ett stipendium för att arbeta med en nyöversättning av Pentti Saarikoskis Thiarnia-serie. 

Vad kommer ditt bidrag att leda till?
Jag tror att den nya versionen av Saarikoski är intressant av flera skäl. I Thiarnia tar Saarikoski fram teman som främlingskap och sverigefinskhet och de lär väcka diskussion på båda sidor av Östersjön. Förutom översättningen är mitt mål att få klart en artikel om Thiarnia, sverigefinskhet och utmaningar med att översätta honom. Jag är säker på att de nya svenska översättningarna kommer att vara intressanta även i de andra nordiska länderna.

Aktivitetsbidrag 2015 - Majula Drammeh och Lina Puranen

Nidbilden av sverigefinska Jarmo känner de flesta till, både i Sverige och Finland. Men vem var den sverigefinska kvinnan, och hur ser hennes historia ut? De här är några av frågorna som drivit Majula Drammeh och Lina Puranen, kvinnorna bakom monologföreställningen I skuggan av Jarmo, som började ta form under året.

Som barn till sverigefinska mammor vill de bland annat belysa hur den första generationens invandrarkvinnor i all tysthet skapade sig en plats i det svenska samhället, ofta via klassiska arbetsklassyrken så som sjuksköterskor, förskolelärare och storkökskokerskor.

Arbetsgruppen erhöll ett aktivitetsbidrag från Kulturfonden för Sverige och Finland vilket möjliggjorde att projektet kunde realiseras. Föreställningen har framförts i såväl Sverige som Finland och i skrivande stund planeras även en översättning till finska.

Vistelsebidrag 2015 - Jenny Lindblad

Under de tre oktoberdagar Jenny Lindblad, socialantropolog och doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan, besökte Helsingfors lät hon sig bland annat imponeras av den välfungerande kollektivtrafiken, som delvis också varit fö- remål för hennes forskning hemma i Sverige.

Rubriken för den årliga konferensen där hon närvarade var ”Landscapes, so- ciality and materiality” och utöver att skapa nätverk med finländska antro- pologkolleger ledde hon en paneldebatt som sökte svar på frågor om hur in- frastrukturer i dagens städer ger förutsättningar för rörelse och förflyttning. 

"Antropologin är en relativt liten värld inom Sverige, och det är berikande att möta kollegor från andra institutioner. Som nyligen utexaminerad (från Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet) tycker jag också det är bra att få kännedom om närliggande antropologiska sammanhang, exempelvis för utbyte inom studierna och som doktorand. "

Oscar Rossi
Oscar Rossi

Foto: Nathaly von Salsa

Majula Drammeh och Lina Puranen
Foto: Linnea Puranen

Jenny Lindblad