svenskLÄRARVISTELSER i stockholm

Detta bidrag kan endast sökas från Finland och är avsedda för resor till Sverige. 

OBS! För år 2021 kan man inte ansöka om specialvistelse.

Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar årligen en specialvistelse i Stockholm för svensklärare.

Kulturfonden för Sverige och Finland behandlar alla ansökningar av svensklärare under samma ansökningsomgång (med sista ansökningsdag 1.2). Vi meddelar alla sökande om besluten efter utdelningsmötet i april/maj.

Mer information

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg
 +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Vistelsestipendiet till Stockholm innefattar ett rese- och måltidsbidrag på 185 euro samt gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel under vistelsen i Stockholm.