svenskLÄRARVISTELSER i stockholm

Detta bidrag kan endast sökas från Finland och är avsedda för resor till Sverige. 

Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar årligen en specialvistelse i Stockholm för svensklärare.

Kulturfonden för Sverige och Finland behandlar alla ansökningar av svensklärare under samma ansökningsomgång (med sista ansökningsdag 1.2). Vi meddelar alla sökande om besluten efter utdelningsmötet i april/maj.

Mer information

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg
 +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

År 2020 arrangeras specialvistelsen i Stockholm under vecka 23 (må-fre 1-5.6.2020). Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det moderna svenska samhället samt att samtidigt träffa kolleger från olika undervisningsstadier och olika orter i Finland.

Vistelsestipendiet till Stockholm innefattar ett rese- och måltidsbidrag på 185 euro samt gratis logi på fondens avtalshotell Freys Hotel under vistelsen i Stockholm.