Om oss

SYFTE

"Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk."

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till samarbete mellan dessa länder.

Fonden har två två utskott och sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. 

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt mediestipendier  som riktar sig till svenska journalister. Vi driver också egna projekt genom projektkontoret Tandem i Sverige och  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland i  Finland.

Vid utgången av år 2018 uppgick de fondens kapital svarande tillgångarna till ett marknadsvärde på 54,6 miljoner euro. Fonden driver sin verksamhet på avkastningen av kapitalet som  för år 2018 var ca 1,77 miljoner euro totalt i båda länderna. 

HISTORIA

Kulturfonden tillkom 1960 efter beslut av den svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.