Om oss

SYFTE

"Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk."

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och ger stöd till samarbete mellan dessa länder.

Fonden har två två utskott och sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. 

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt mediestipendier  som riktar sig till svenska journalister. Vi driver också egna projekt genom projektkontoret Tandem i Sverige och  Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland i  Finland.


Vid slutet av 2019 uppgick fondens tillgångar till ett marknadsvärde på 59,6 miljoner euro. Fonden driver sin verksamhet på kapitalets avkastning, vilket 2019 var cirka 1,90 miljoner euro totalt i båda länderna.

HISTORIA

Kulturfonden tillkom 1960 efter beslut av den svenska och finländska regeringen. Då avsattes en del av de räntelikvider som Finland skulle erlägga på sin statsskuld sedan krigsåren till en fond för kultursamarbete mellan de båda länderna. Av fondens ursprungliga kapital placerades hälften i vartdera landet.