hållbara relationer

Fondens svenska utskott har i augusti 2018 godkänt en värdegrund som utskottet arbetar efter. Det finländska utskottet följer Hanaholmens värdegrund i sitt arbete. 

Svenska utskottet har en resepolicy som gäller alla som reser på fondens bekostnad. Hela fonden arbetar med att minska utsläppen från våra resor och kompenserar för de resor görs i fondens regi. 

För mer information: 
Fondkoordinator
Anni Heikka

anni@kulturfonden.net