Kulturfondens logotype

Enligt fondens riktlinjer måste logon synas vid samband av aktiviteter som stöds av fonden. Det bör framgå att fonden har beviljat bidrag, men fonden ska inte anges som medarrangör.

Nedan finns olika versioner av fondens logotype, för att ladda ner högerklicka och välj bäst alternativ.