SAKKUNNIGA

Styrelsen utser en expertgrupp i varje land. Gruppernas uppgift är att granska de inkomna ansökningarna och bedöma deras kvalitet. Utskotten beslutar om bidrag baserad på de sakkunnigas rekommendationer.  

FINLAND

Ordförande
Riitta Heinämaa, FM

Samhälle och demokrati


Nina Edgren-Henrichson, projektchef

Litteratur och media
 

Micaela Romantschuk-Pietilä, verksamhetsledare

Skola och utbildning
 

Markku Löytönen, professor

Vetenskap
 

Kaarlo Hildén, dekan 

Musik
 

Hanna Hemilä, producent 

Scenkonst, film
 

Kai Kartio, museidirektör 

Bildkonst

SVERIGE

Ordförande
Birgitta Englin, senior rådgivare 

Scenkonst, film och samhälle


Sara Sandström Nilsson, gallerist 
Bildkonst
 

Viktor Zeidner, musiker

Musik
 

Päivi Juvonen, professor 
Vetenskap, skola och språk
 

Elnaz Baghlanian, litterär chef 
Litteratur
 

Martin Sundin, direktör
Bilateralt mervärde