PROJEKTKONTORET TANDEM

Projektkontoret Tandem startades 2010 av fondens svenska utskott. Syftet var att ta tillvara på det ökade bilaterala intresse som skapades under Märkesåret 1809. Tandems projekt kompletterar fondens traditionella verksamhet och drivs till största delen av extern finansiering.

Tandem arbetar proaktivt genom att initiera projekt baserat på de behov som finns för att stärka relationerna mellan länderna. Grundläggande för Tandems arbete är att både identifera och skapa ett intresse hos nya målgrupper som inte har en koppling till det bilaterala samarbetet.

Jämfört med bidragsutdelningen arbetar Tandem mer proaktiv och initierar projekt utifrån efterfrågan och behov. Från att ha startat i mindre skala, har Tandems projekt vuxit till ett betydande inslag av Kulturfondens verksamhet. 

Projektkontoret är ingen egen juridisk person, utan utgör en del av Kulturfondens svenska utskott.

VARFÖR TANDEM? 
Det första många tänker på när de hör ordet tandem är förmodligen en tandemcykel. Men betydelsen av ordet tandem är även "en helhet skapad av samverkande enheter som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål".


I vårt fall syftar tandem på  det bilaterala arbetet mellan Sverige och Finland och de möjligheter som ett samarbete mot ett gemensamt mål skapar. 

De två bollarna i Tandems logotyp visar vår tydliga koppling till Märkesåret som uppmärksammades 2009. 

Mer information


Fonddirektör
Mats Wallenius

+46 (0) 70 961 14 08 
mats@kulturfonden.net