Addeto - forskning och kunskap om Sverige och Finland

I december 2017 publicerades den sista nyheten på den digitala kunskapsbanken Addeto, men innehållet på sidan finns fortfarande kvar och tillhandahåller mycket användbar information om länderna. 

Genom Addeto förstärktes kunskapsutbytet mellan Sverige och Finland och både likheter och olikheter lyftes fram i artiklar och intervjuer. Där publicerades nyheter från forsknings- och högskoleområden såsom samhällsvetenskap, humaniora, språk, ekonomi och kulturvetenskap. Det samlade materialet var framför allt inriktat på att hjälpa besökaren hitta forskningsresultat och publikationer som lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder. 

Under årens lopp har Addeto bland annat uppmärksammat unga forskare och situationen för doktorander i båda länderna, gjort bilaterala jämförelser mellan riksdagsval, universitet och högskolor, uppmärksammat populismens framfart och diskuterat yttrandefriheten. Materialet publicerades både på svenska och på finska. 
– Addetos strävan har hela tiden varit att öka kunskapen mellan Sverige och Finland. 

Samtidigt har man velat skapa kontakter mellan länderna som kan vara till nytta också i framtiden. Sammanlagt finns det 15 miljoner svenskar och finländare, möjligheterna är 
minst lika många, anser journalisten Michaela von Kügelgen, som under fem års tid publicerade artiklar på Addeto.

Arbetet med Addeto var planerat att avslutas redan 2016, men på grund av Finlands jubileumsår, valde projektkontoret Tandem att hålla projektet vid liv ytterligare ett år.
Sedan starten har projektet har med gott resultat uppfyllt sina mål och överskridit det förväntade besöksantalet. Addeto har möjliggjort ny kunskap och nya kontakter mellan Sverige och Finland och därmed bidragit till det viktiga arbetet i att utveckla relationen mellan länderna.
 

finansiärer

Addeto initierades och drevs av Tandem. Projektet genomfördes med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden och Kungliga Vitterhetsakademien.

Projektledare
Jessica Melin Hirschfeldt

+46 (0) 767 66 50 19
jessica@kulturfonden.net
 

www.addeto.com
www.facebook.com/Addeto