Finska nu

Till fondens tidigare projekt hör Finska nu som hade sin projektperiod 2012-2015 hade  som utgångspunkt att flerspråkighet är en samhällsmässig resurs. Genom att lyfta fram det finska språket och använda det som en utgångspunkt ville projektet även sätta fokus på andra minoritetsspråk i Sverige. Att öka kunskapen om barnsförmåga att lära sig flera språk var en viktig del i projektet.

Finska nu vände sig till personer som har en finsk bakgrund, men som nödvändigtvis inte har finska som ett aktivt hemspråk eller inte kan finska överhuvudtaget. Projektet hade tre delprojekt, teaterprojektet som vände sig till svenskspråkiga förskolor, en ungdomswebportal den tredje delen som baseras på språklärande genom webben.

Förskoleprojektets kärna var teaterprogrammen Sagoväskan och Jakten på den försvunna solen. Dessa var båda två tvåspråkiga och interaktiva program som gav barnen en möjlighet att på ett roligt och lekfullt sätt lära sig finska. 

Finansiärer: Svenska och finländska staten

Mer information

www.finskanu.se
www.facebook.com/TandemFinskanu

Projektledare
Anni Heikka

+46 (0) 73 544 79 15

anni@kulturfonden.net

I samband med ett teaterbesök på förskolor delas en språkkalender ut till alla deltagande barn. Foto: Oskar Forsgren/Fishy Studios