Nätverk för tankesmedjor

Kulturfonden för Sverige och Finland och Tandem arrangerar seminarium för tankesmedjor, eller institutioner med motsvarande syfte, från Sverige och Finland. Syftet med träffen är att

 

  • skapa nätverk mellan tankesmedjor från Sverige och Finland
  • öka intresset för och kunskapen om aktuella samhällspolitiska frågor i respektive land.
  • på sikt få en ökad fokusering kring ländernas samhällsdebatt.

Mer information

Finland

Biträdande programchef
Tina Räihä

+358 (0)9 4350 2422

tina.raiha@hanaholmen.fi

 

Sverige

Projektledare 
Anni Heikka
+46 (0) 72 243 49 00
anni@kulturfonden.net