Globsol

Globsol är fondens hållbarhetsprojekt för unga.   Globsol ger deltagarna möjlighet att nätverka, påverka och arbeta med aktuella frågor i engagerande workshops, föreläsningar och diskussioner.

Globsol syftar till att skapa fler inspirerande kontaktytor mellan unga samhällsengagerade medborgare och framtida beslutsfattare i de nordiska länderna. Målgruppen är unga mellan 18 och 22 år som är intresserade av att nätverka, hitta nya verktyg,  engagera sig, diskutera, inspirera och bli inspirerade. 

Mer information

www.globsol.se

www.facebook.com/globsol/info
https://www.instagram.com/globsol_/

Projektledare Finland
Jonna Similä

+358 (0)40 649 5454

jonna.simila@hanaholmen.fi
 

Projektledare Sverige 
Anni Heikka

+46 (0) 73 544 79 19

anni@kulturfonden.net

Workshopledare och deltagare på Globsol 2016 som avhölls på Biskops Arnö i Sverige Workshopledare och deltagare på Globsol 2016 som avhölls på Biskops Arnö i Sverige

Deltagarna kommer bland annat från olika ungdomsförbund och högskolor/universitet i Sverige och Finland. Globsol är politiskt obundet och öppet för alla.

Globsol uppmuntrar till ett aktivt deltagande för att bekämpa globala orättvisor och erbjuder kunskap om hur det är möjligt att agera i Finland och Sverige för att ta itu med dessa problem. 

Globsol arrangeras i samarbete med Hanaholmen och Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.