Lärarfortbildning

Projektet innefattar bland annat regionalen fortbildningar med olika teman kring Sverige och Finland för att öka grannlandskunskapen och stödja det bilaterala intresset. Den primära målgruppen är lärare i grundskolan och gymnasier samt yrkesutbildningar på andra stadiet. Projektet omfattar också specialvistelser för svensklärare i Stockholm samt studiebesök av svenska lärarstuderande i Finland.
 

Mer information

Administrativ direktör
Satumari Hagelberg

+358 (0)9 4350 2420

satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Programkoordinator
Liisa Suomela

+358 (0)400 806 901

liisa.suomela(at)hanaholmen.fi