Svenska nu

Svenska nu - nätverk för svenska språket och kulturen i Finland.
Svenska nu är ett nätverk som arbetar för bättre och mer motiverande svenskundervisning i Finland samt förmedlar svensk ungdomskultur både från Sverige och från Finland. Svenska nu:s verksamhet har kundkontakten i centrum och går ut på att skapa en systematisk direktkontakt med ett maximalt antal unga elever, lärare, föräldrar och beslutsfattare. Genom verksamheten får finsktalande barn och ungdomar levande möten med det svenska språket, speciellt i regioner där man inte annars hör svenska.

Målet är att utveckla nya metoder för språkundervisningen, stöda och motivera svensklärare och bredda kulturutbudet i skolan genom turnéer med författare, regissörer, musiker och filmföreställningar. Kulturupplevelserna integreras i språkundervisningen genom det pedagogiska material för eleverna som ingår i helheten. Utöver dessa kultur- och konstturnéer, har Svenska nu bl.a. utvecklat koncept för att integrera språkundervisning i övriga skolämnen (t.ex. mediafostran inom projektet Tidningen i skolan, matlagningskurser på svenska etc.), anordnat fortbildning för svensklärare samt producerat nytt interaktivt läromaterial på webben. Svenska nu vill uppmuntra ungdomar till att använda svenskan och visa att svenskan inte bara är nyttig utan också rolig.

Mer information

www.svenskanu.fi

Projektledare
Mikael Hiltunen

+358 (0) 40 620 6006
mikael.hiltunen@hanaholmen.fi

Ett gemensamt svensk-finsk initiativ

Svenska nu -nätverket, som koordineras av Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland, har initierats och genomförs som ett gemensamt åtagande av ett antal olika aktörer och organisationer. Till projektets styrgrupp hör representanter för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Utbildningsstyrelsen, Uleåborgs universitet, Svensklärarna i Finland rf, Sveriges ambassad i Helsingfors, Svenska Institutet och Svenska kulturfonden. De 8 universitet i Finland som utbildar svensklärare stöder Svenska nu med sin expertis. Organisationen Suomen ruotsinopettajat - Svensklärarna i Finland har en central roll i Svenska nu:s verksamhet.