Tandem Cultural Dialogues (TCD) är återkommande event för tematisk kultur- och samhällsanalys i dialog mellan konst och vetenskap. 

TCD består av en årlig halvdagskonferens, rundabordssamtal  och uppföljande kommunikativ sammanfattning på engelska om bilateral kultur och samhällsanalys i perspektiv av kulturens relation till omvärldsförändringar samt kultur- och kulturskiften inom olika samhällssektorer. 
 
Syftet med projektet är att ge nyckelpersoner och intressenter tillgång till en återkommande bilateral samhälls- och framtidsanalys genom dialog mellan kultur, vetenskap och politik.
 
Första Tandem Cultural Dialogues konferens arrangeras den 12 juni 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm med temat Climate Culture. 
 

Tandem Cultural Dialogues - exploring future at the intersection of arts and science


www.tandemculturaldialogues.com