Tandem forest values

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som etablerades 2017 som Sveriges gåva till Finlands 100-års jubileum. Projektets syfte är att  fördjupa samarbetet inom skoglig och skogsindustriell forskning mellan Sverige och Finland. Gåvan bestod av tolv tvååriga forskartjänster med ett bidrag om 2 miljoner kronor per tjänst för ett totalt värde på 24 miljoner kronor.  


Tandem Forest Values II startades under 2019 och bidrag kan sökas genom KSLA. 

mer information

Fonddirektör Mats Wallenius 
mats@kulturfonden.net 
www.tandemforestvalues.com

Tandem Forest Values är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer. Regering finansierar hälften av gåvan genom forskningsrådet Formas, Övrig finansiering sker av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.
 
Initiativet har utvecklats av Kulturfonden för Sverige och Finland via sitt projektkontor Tandem i Stockholm. Utlysningen av bidragen administreras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) i Stockholm.