KULTURFONDEN FÖR SVERIGE OCH FINLAND är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. 
 

Kulturfonden har två utskott och därmed även två sekretariat, ett i Finland och ett i Sverige. Båda utskotten bedriver sin egen verksamhet i tätt samarbete med varandra. Ansökningar från sökande som är bosatta i Finland behandlas i Finland och ansökningar från sökande bosatta i Sverige behandlas i Sverige.  

Fonden beviljar aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt mediestipendier i Sverige. I Finland utdelas även stöd för lägerskolor och vistelsestipendier avsedda för svensklärare. Aktivitetsbidrag kan sökas två gånger om året. Följ gärna oss på hemsidan eller på sociala medier för att veta mer om ansökningstiderna. 

En viktig del av fondens arbete är vår egen projektverksamhet. I Finland sker detta ofta genom Hanaholmens kulturcentrum och i Sverige drivs projekten av projektkontoret Tandem. Dessa projekt finansieras till stor del med extern finansiering och i samarbete med andra aktörer. 

ANSÖKNINGSTIDEN PÅGÅR JUST NU! 🇸🇪/🇫🇮 Vi tar emot ansökningar kring projekt inom olika samhälls- och kulturområden som har ett svensk-finskt perspektiv. Skicka in en ansökan eller kontakta oss om du har frågor. . #kulturfonden #stipendier #bidrag #kulturstöd #sverigeochfinland #sverige #finland #resebidrag #vistelsestipendier #projektstöd #projektbidrag #kultur #sökastipendier